Menu Close

Finansinių ataskaitų rinkiniai

2022 metų biudžeto ataskaitų rinkinys 2022-09-30 duomenimis

2022 metų finansinių ataskaitų rinkinys 2022-09-30 duomenimis

2022 metų finansinių ataskaitų rinkinys 2022-06-31 duomenimis

2022 metų finansinių ataskaitų rinkinys kovo 31 d. duomenimis

 

2021 metai

2021 metų finansinių ataskaitų rinkinys 2021-12-31 duomenimis

2021 metų finansinių ataskaitų rinkinys 2021-09-30 duomenimis

2021 metų finansinių ataskaitų rinkinys 2021-06-30 duomenimis

2021 metų finansinių ataskaitų rinkinys 2021-03-31 duomenimis

 

2020 metai

2020 metų finansinių ataskaitų rinkinys 2020-12-31 duomenimis

2020 metų finansinių ataskaitų rinkinys 2020-09-30 duomenimis

2020 metų finansinių ataskaitų rinkinys 2020-06-31 duomenimis

2020 metų finansinių ataskaitų rinkinys 2020-03-31 duomenimis

 

2019 metai

2019 metų finansinių ataskaitų rinkinys 2019-12-31 duomenimis

2019 metų finansinių ataskaitų rinkinys 2019-09-30 duomenimis

2019 metų finansinių ataskaitų rinkinys 2019-06-31 duomenimis

2019 metų finansinių ataskaitų rinkinys 2019-03-31 duomenimis

 

2018 metai

2018 metų finansinių ataskaitų rinkinys 2018-12-31 duomenimis

2018 metų finansinių ataskaitų rinkinys 2018-09-30 duomenimis

2018 metų finansinių ataskaitų rinkinys 2018-06-31 duomenimis

2018 metų finansinių ataskaitų rinkinys 2018-03-31 duomenimis

 

2017 metai

2017 metų finansinių ataskaitų rinkinys 2017-12-31 duomenimis (1, 2, 3 dalis)

2017 metų III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2017 metų II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2017 metų I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

 

2016 metai

2016 metų IV ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2016 metų III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2016 metų II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2016 metų I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2016-12-30 duomenimis

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2016-09-30 duomenimis

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2016-06-30 duomenimis

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2016-03-31 duomenimis

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį 2016-06-30 duomenimis

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį 2016-09-30 duomenimis

2016 metų finansinių ataskaitų rinkinys 2016-12-31 duomenimis (1 dalis)

2016 metų finansinių ataskaitų rinkinys 2016-12-31 duomenimis (2 dalis)

2016 metų finansinių ataskaitų rinkinys 2016-12-31 duomenimis (3 dalis)

Skip to content