Menu Close

Ugdymo įstaigų pritaikymas skirtingus poreikius turintiems vaikams

Lietuvos žmonių su negalia sąjunga parengė rekomendacijas mokykloms ir
darželiams „Ugdymo įstaigų pritaikymas skirtingus poreikius turintiems
vaikams“. Leidinys parengtos remiantis „Designing for disabled children
and children with special educational needs. Guidance for mainstream and
special schools” pateikta medžiaga.

Jį galima naudoti, projektuojant ir kuriant patogią aplinką bet kuriame
ugdymo etape. Jei gerinate ar pertvarkote esamus pastatus, tai bus
naudingas vadovas, kaip pritaikyti pastatą prie skirtingų poreikių.

Leidinys taip pat gali būti naudojamas rengiant ugdymo įstaigų
prieinamumo planus, planuoti, kaip ilgainiui pagerinti vaikų su negalia
patekimą į mokyklas. Jis yra rekomendacinio pobūdžio ir siūlo gaires,
kurios padės sukurti įtraukią aplinką visiems specialiųjų ugdymosi
poreikių turintiesiems ir vaikams su negalia.

Leidinys suskirstytas į keturias dalis, kurių kiekviena turėtų padėti
projektuoti ir kurti:

● A dalis. „Pagrindinė informacija – bendrosios žinios“ – pateikiama
esminė informacija, kuria grindžiamas aplinkos kūrimas vaikams
turintiems SUP ir negalią: specialiosios švietimo paslaugos, vaikų
specialūs ugdymo poreikiai ir negalios, vaikų poreikių tenkinimas;

● B dalis. „Įtraukiojo dizaino principai” – nagrinėjami visos mokyklos
projektavimo klausimai ir „įtraukiojo“ projektavimo principai, kuriais
turėtų būti grindžiami visi projektavimo elementai;

● C dalis. „Mokyklų erdvių projektavimas” – išsamiau apžvelgiamos
konkrečios erdvės ir dangos, kas turi būti įtraukta į projektus;

● D dalis. „Detalių kūrimas” – daugiausia dėmesio skiriama tam, kas
aktualu specialiųjų ugdymo poreikių turintiems ir vaikams su negalia
(baldai, įranga ir įrengimai bei IRT (kompiuteriai ir prieigos
technologijos)).
Leidinį PDF formatu galite peržiūrėti čia: Ugdymo istaigu pritaikymas skirtingus poreikius turintiems vaikams

Skip to content