Menu Close

Brandumo įvertinimas

Vaikų brandumas mokyklai vertinamas vadovaujantis Švietimo įstatymo 47 punktu:

“Tėvai (globėjai, rūpintojai) turi teisę […] 5 metų sulaukusį vaiką leisti mokytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą, o 6 metų sulaukusį vaiką – pagal pradinio ugdymo programą; 

tėvai (globėjai) turi teisę kreiptis į pedagoginę psichologinę tarnybą arba švietimo pagalbos tarnybą, kurios aptarnavimo teritorijoje yra švietimo teikėjas, dėl 5 metų vaiko brandumo ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą vertinimo ir ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo kreipimosi dienos gauti iš šių tarnybų rekomendacijas dėl vaiko pasirengimo mokytis.”

Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymas

Registruotis dėl vaiko vertinimo galite telefonu (8 528) 51 085, arba el. paštu rastine@trakuppt.lt atsiuntę užpildytus ir atskanuotus dokumentus:

Prašymo forma

Vaiko gimimo liudijimo kopija

Vaiko sveikatos pažymos kopija

Galių ir sunkumų klausimynai (tėvams)

Galių ir sunkumų klausimynai (mokykloms)

Atsižvelgiant į tai, kad Europos Sąjungoje nuo 2018 m. gegužės 25 d. pradėtas taikyti naujas Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (ES) 2016/679, prašome Jūsų sutikimo mums, registracijos į vaiko vertinimą tikslu, perduoti tvarkyti savo asmens duomenis (vardas, pavardė, telefono numeris, adresas, informacija apie vaiko ugdymo įstaigą ir jo sveikatą). Jūsų tvarkomų asmenų duomenų valdytojas yra Trakų raj. sav. pedagoginė psichologinė tarnyba, įstaigos kodas 303086089, buveinės adresas Birutės g. 42, Vilnius. Visa tvarkoma informacija yra konfidenciali. Pažymime, kad galimybė gauti Trakų raj. sav. pedagoginės psichologinės tarnybos paslaugas suteikiama tik gavus Jūsų sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis. Informuojame, kad Jūs turite teisę nesutikti ar bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą tvarkyti Jūsų duomenis aukščiau nurodytu tikslu (nesutikus tolimesnė registracija negalima).

Skip to content