Menu Close

Specialistai

Trakų pedagoginėje psichologinėje tarnyboje dirba aukštos kvalifikacijos patyrę specialistai: psichologai, logopedai, specialieji pedagogai, socialinis pedagogas.

PSICHOLOGAI

Įvertina vaiko psichosocialinės raidos ypatumus, galias ir sunkumus. Nustato vaiko elgesio ir emocines bei asmenybės raidos problemas.

Konsultuoja ir teikia rekomendacijas mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams), mokytojams šiais klausimais: mokymosi sunkumų, brandumo mokyklai, gabumų ugdymo; elgesio ir emocijų sutrikimų ir problemų; santykių su bendraamžiais, bendravimo su tėvais sunkumų, konfliktų sprendimo; krizių; žalingų įpročių, smurto, patyčių prevencijos.

Kira Solovjovienė 
2 kategorijos psichologė
tel.: (+370 528) 51 085, el.p.: trakupps@gmail.com


Asta Jakonienė 
2 kategorijos psichologė
tel.: (+370 528) 41 081, el.p.: trakupps@gmail.com


Rasa Ragažinskienė
4 kategorijos psichologė
tel.: (+370 528) 41 001, el.p.: trakupps@gmail.com


Jolanta Žilinskytė-Kovgerė
4 kategorijos psichologė
tel.: (+370 528) 41 001, el.p.: trakupps@gmail.com


Austė Idaitė (motinystės atostogose)
4 kategorijos psichologė
tel.: (+370 528) 41 001, el.p.: trakupps@gmail.com


 LOGOPEDAI

Įvertina vaikų kalbos raidos ypatumus bei kalbėjimo, kalbos, skaitymo ir rašymo sutrikimus.

Konsultuoja kalbėjimo ir kalbos sutrikimų turinčius mokinius, tėvus (globėjus, rūpintojus) mokytojus, specialistus, specialiosios logopedo pagalbos teikimo, ugdymo organizavimo, kalbėjimo ir kalbos sutrikimų prevencijos bei įveikimo klausimais.

Silvija Juodviršienė 
Specialioji pedagogė, logopedė metodininkė
tel.: (+370 528) 41 085, el.p.: trakupps@gmail.com


Lilija Chmeliauskienė 
Specialioji pedagogė, logopedė metodininkė
tel.: (+370 528) 41 085, el.p.: trakupps@gmail.com


Ieva Jakonienė 
Logopedė
tel.: (+370 528) 55 597, el.p.: trakupps@gmail.com

SPECIALIEJI PEDAGOGAI

Įvertina mokinio žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms, specialiuosius ugdymosi poreikius; siūlo ugdymo formą, būdus ir metodus.

Konsultuoja ir teikia rekomendacijas vaikams, mokytojams, specialistams, tėvams (globėjams, rūpintojams) dėl ugdymosi.


Asta Kuneikienė 
Specialioji pedagogė metodininkė
tel.: (8 528) 41 080, el.p.: trakupps@gmail.com


SOCIALINIAI PEDAGOGAI

Siekia padėti vaikams ir jų šeimoms geriau įsilieti į visuomenę, bendruomenę, švietimo ar globos įstaigą, kitas socialines įstaigas, vykdančias ugdymo funkcijas, racionaliau išnaudoti visas teikiamas galimybes lavintis, mokytis ir augti savarankiškais piliečiais. Suteikia palaikymą bei informaciją apie priklausančias socialines garantijas, organizuoja prevencinę veiklą.


Andželika Teresa Jachimovič 
Socialinė pedagogė
tel.: (+370 528) 41 001, el.p.: trakupps@gmail.com

 

Skip to content