Menu Close

Paskaitos

Paskaitos:

1. Vaiko dienos režimas (Vaiko dienos režimas – teisingas paros paskirstymas, atsižvelgiant į vaiko amžių, sveikatą, gyvenimo sąlygas ir individualias ypatybes. Miego, valgymo ypatumai). Skirta ikimokyklinio amžiaus vaikų tėvams. (apie 30min.)

2. Esminiai sėkmingos tėvystės veiksniai ir komponentai (Probleminis elgesys ir jo valdymas, užmigimo sunkumai, neklausimas, melavimas). Skirta ikimokyklinio amžiaus vaikų tėvams. (iki 1 val.).

3. Bendravimas ir bendradarbiavimas. Kitų akimis (Vaizdo apie save, kaip apie bendraujančią asmenybę, palyginimas su kitų nuomone). Skirta 4 – 6 kl. mokiniams. (45 min.).

4. Patyčių įtaka žmogui (eksperimentas, pamokanti istorija, bendras piešinys, užduotis). Skirta 3 – 6 kl. mokiniams. (45 min.).

5. Emocinės įtampos įveikimo būdai (pokalbis su mokiniais, susipažindinimas su kai kuriais emocinės įtampos mažinimo būdais). Skirta 6-12 kl. (45 min.).

6. Paskaita tėvams „Vaikų adaptacija darželyje“ (1 val.).

Paskaitos tikslas – supažindinti tėvus su pirmosios vaiko adaptacijos periodu, galimais sunkumais, vaiko išgyvenimais. Tėvai gaus praktinių žinių, kaip padėti savo vaikui šiuo periodu, kada reikėtų sunerimti, ką reiškia užsitęsusi adaptacija.

7. Praktikumas pedagogams „Emocijos darbe“ (3 val.).

Praktikumas skirtas pedagogų emocinėms kompetencijoms lavinti. Praktikumo metu pedagogai lavins gebėjimą suprasti, atpažinti, priimti ir išreikšti skirtingas emocijas. Įvertins savo Emocinio intelekto lygį, praktiškai išbandys įvairias emocijų įveikimo technikas.

8. Praktikumas pedagogams „Mokinių emocinės kompetencijos ugdymas klasės valandėlių metu“ (2 val.)

Praktikumo tikslas – supažindinti pedagogus su metodikomis, skirtomis lavinti vaikų emocines kompetencijas. Dalyviai sužinos mokinių emocinės kompetencijos ugdymo naudą bei poreikį. Susipažins su psichoedukacinėmis metodikomis.

9. Praktinė paskaita pedagogams „Streso valdymo strategijos taikant KET metodus“ (3 val.).

Paskaitos metu dalyviai susipažins su Kognityvinės elgesio terapijos tikslais bei pagrindiniais metodais. Supras minčių, jausmų ir elgesio ryšį. Išmoks atpažinti savo mintis ir supras, kaip valdyti stresą ir nerimą savo gyvenime.

10. Paskaita ikimokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogams „Darbas su agresyviais vaikais. Elgesio sunkumų įveikimas“ (2 val.)

Paskaitos tikslas –supažindinti pedagogus su agresijos sąvoka, vystymusi tam tikrais amžiaus tarpsniais. Dalyviai praktiškai išbandys kelias elgesio sunkumų įveikimo technikas. Žinos, kaip dirbti su agresyviais vaikais.

11. Praktinė paskaita tėvams, pedagogams „Pyktis. Kaip tvarkytis su sunkiais jausmais?“ ( 2 val.)

Paskaitos metu dalyviai supras pykčio funkciją, raišką skirtingais amžiaus tarpsniais ir praktiškai išbandys kelias įveikos strategijas. Dalyviai įgis žinių, kaip pyktis veikia suaugusius ir vaikus ir kaip elgtis, kai vaiką užvaldo stiprus pyktis.

12. Paskaita tėvams, pedagogams „Vaikų baimės. Kaip padėti?“ ( 2 val.)

Paskaitos metu pedagogai ir tėvai sužinos, kokios baimės yra būdingos vaikams pagal amžiaus tarpsnius ir kada tai jau tampa problema. Kokie būdai padeda mažinti vaikų baimes, kaip elgtis suaugusiam.

13. Paskaita tėvams ir pedagogams „Pasakų terapija – priemonė vaikų nerimui įveikti (2 val.)“

Paskaitos tikslas – upažindinti su pasakų terapija, jos paskirtimi bei naudojimu. Dalyviai sužinos, kokius sunkumus galima spręsti taikant šį metodą.

14. Paskaita tėvams ir mokytojams „Kada vaikas brandus mokyklai” (1 val.)

Dalyviai bus supažindinti su teisės aktais, reglamentuojančiais brandumo mokyklai įvertinimą, sužinos apie brandumo mokyklai kriterijus, atliks praktines užduotis.

Skip to content