Menu Close

DĖL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO 2024 M.

Priešmokyklinis ugdymas pradedamas teikti vaikui, kai tais kalendoriniais metais iki balandžio 30 dienos jam sueina 5 metai (vaikas, gimęs 2019 m. nuo sausio 1 d. iki balandžio 30 d.). Švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka įvertinus vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikius, pažangą, vaikui priešmokyklinis ugdymas gali būti pradedamas teikti, kai jam tais kalendoriniais metais 5 metai sueina iki rugsėjo 1 dienos (vaikas, gimęs 2019 m. nuo gegužės 1 d. iki rugsėjo 1 d.).  Priešmokyklinis ugdymas gali būti pradedamas teikti atlikus vaiko brandumo vertinimą pedagoginėje psichologinėje tarnyboje. Dėl vaiko įvertinimo pradėti ugdymą pagal priešmokyklinio ugdymo programą tėvai (globėjai) kreipiasi į PPT ne vėliau kaip iki 2024 m. rugpjūčio 14 d. Vaiko vertinimas atliekamas nuo 2024 m. gegužės 1 d. iki rugpjūčio 31d. Gavę PPT išvadą – rekomendaciją, dėl tolesnio vaiko ugdymo sprendimą priima tėvai (globėjai).

Priešmokyklinis ugdymas gali būti teikiamas vėliau tėvų (globėjų) sprendimu, bet ne vėliau, negu vaikui tais kalendoriniais metais sueina 6 metai. (vaikas, gimęs 2018 m., 2024 rugsėjį pradeda ugdytis pagal priešmokyklinę programą).

Jeigu vaikui priešmokyklinis ugdymas buvo pradėtas teikti, kai jam tais kalendoriniais metais suėjo 5 metai, švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka įvertinus vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikius, pažangą, priešmokyklinis ugdymas gali trukti dvejus metus.

Nuoroda į LR švietimo įstatymą. I-1489 Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas (e-tar.lt) (8 straipsnis. Priešmokyklinis ugdymas)

 

Parengė Rasa Ragažinskienė, psichologė, tel. (8528) 41081

Skip to content