Menu Close

Vykdomos programos

Vykdomos programos:

  1. Bendravimo su vaikais tobulinimo kursai tėvams. 20 valandų mokymų programa, skirta teismo įpareigotiems išklausyti ją tėvams, globėjams (rūpintojams).

Vienoje kursų grupėje gali būti ne daugiau kaip 12 ir ne mažiau kaip 4 asmenys. Nesurinkus grupės, gali būti teikiamos individualios socialinio pedagogo ir psichologo konsultacijos. Mokymų kaina 37,65 eurų

Programos paskirtis – užtikrinti bendravimo su vaikais tobulinimo kursų efektyvumą, sudarant sąlygas tėvams, globėjams (rūpintojams) atsakingiau vykdyti tėvų, globėjų (rūpintojų) pareigas.

Programos tikslas – formuoti pozityvios tėvystės nuostatas, tėvams suteikti žinių apie vaikų ugdymą ir auklėjimą, stiprinti jų bendravimo su vaikais įgūdžius.

1. Efektyvios tėvystės įgūdžių. 12 val. (4 k.x3 val.) mokymai skirti tėvams, globėjams (rūpintojams), kurie nori patobulinti savo tėvystės gebėjimus.  Mokymų metu nagrinėjamos temos: vaiko raida ir elgesys, geresnio ryšio su vaiku kūrimas, jausmų supratimas ir valdymas, pozityvi disciplina. Dalyvių skaičius 6-10.

2. Ankstyvosios intervencijos (psichoaktyvių medžiagų vartojimo). Ši 8 val. programa skirta 14-21 metų amžiaus jaunimui, eksperimentuojančiam / nereguliariai vartojančiam alkoholį, narkotikus ar rūkantiems, kai dar nėra išreikštų priklausomybės požymių. 5-8 dalyviai.

3. Paauglių pozityvių tėvystės įgūdžių. 4,5 val (3 k. x 1,5 val) programos metu jaunuoliai sužinos, kas yra pozityvi tėvystė, kokios tėvų funkcijos ir atsakomybės. Supras, kokių asmeninių savybių reikia, norint tapti atsakingais tėvais ir kaip to siekti. Mokysis atpažinti sveikus ir toksiškus santykius draugystėje ir meilėje. Praktiškai susipažins su kūdikiu simuliatoriumi. 8 dalyviai grupėje.

4. Grupiniai pykčio įveikimo užsiėmimai pagal VEIK programą 8 – 14 m. vaikams. (3 k. x 1,5 val).  Grupinių užsiėmimų metu dalyviai išmoks atpažinti pykčio jausmą savyje ir kituose žmonėse. Supras, kas skatina pyktį, o kas slopina. Supras, kaip tinkamai reaguoti pykčio situacijoje.

5. Vaikų socialinių įgūdžių ugdymo. Socialinių įgūdžių grupės tikslas yra gerinti vaikų ir paauglių bendravimo, bendradarbiavimo, sprendimų priėmimo bei problemų sprendimo įgūdžius. Taikoma 1-10 klasių mokiniams. 10 val. užsiėmimai. Užsiėmimai vykta kartą per savaitę 1 val. Užsiėmimų pradžia numatoma susirinkus panašaus amžiaus 6-10 asmenų grupei.

6. Mokinių savęs pažinimo. 4,5 val (3 k. x 1,5 val) programa skirta paaugliams, norintiems pažinti save. 5 susitikimai po 1,5 val, iki 8 dalyvių.

7. Individuali dėmesio lavinimo programa, taikant biogrįžtamąjį ryšį (Biofeedback). Skirta mokiniams, turintiems mokymosi sutrikimų (bendrųjų, specifinių, kalbos, aktyvumo ir dėmesio). Taikoma 1-12 klasių mokiniams. Nuo 10 užsiėmimų iki 30 (pagal poreikį). 1 užsiėmimo trukmė 30-45 min. – 1 kartas per savaitę.

Skip to content