Menu Close

“Increa+” – Kaip galime įtraukti mokinius į pamokas, pasitelkdami meną

Monika Matonytė, “Švietimo naujienos”

Švietimo sistemoje vis labiau auganti nelygybė pasiekė kritinį mastą ir dėl COVID-19 pandemijos protrūkio dar labiau išaugus ugdytinių iškritimo iš švietimo sistemos skaičiams, atsirado poreikis suformuoti holistinį požiūrį į įtraukųjį ugdymą. Menų ugdymas, teoriškai pasiremiantis strategijomis, kuriomis siekiama atsižvelgti į didelės mokinių įvairovės stiprybes bei poreikius, gali teikti efektyvią pagalbą įtraukiajai mokyklos kultūrai, kelti mokinių gerovę bei plėtoti tris XXI amžiaus gebėjimų rinkinius: mokymosi bei inovacijų, skaitmeninio raštingumo bei karjeros bei gyvenimo gebėjimus.

„Erasmus+“ Strateginių partnerysčių projektas „Įtraukusis kūrybingumas ugdant meninius gebėjimus (InCrea+)“ pradėtas 2021 m. kovo 1 dieną. Projektu  siekiama atsižvelgti į šiuos poreikius, suteikiant mokytojams medžiagos ir mokymo patirtis, susijusias su įtraukiųjų metodų diegimo per meną veiklomis. Projekte akcentuojamas darbas su 11–16 metų mokiniais, o ypatingas dėmesys skiriamas įtvirtinti veikloms, kurios gali padėti stimuliuoti kūrybingumą, kritinį mąstymą, tarpkultūrinį dialogą bei daugelį kitų įgūdžių įtraukiojoje aplinkoje, tinkamoje mokiniams, pasižymintiems specialiaisiais edukaciniais poreikiais, įvairios kilmės bei sudėtingos socioekonominės padėties mokiniams.

Kartu su projektą koordinuojančia Kauno Juozo Grušo meno gimnazija bei projekto partneriais Foundation for development of the cultural bpocs (BG), Fundatia Euroed (RO) Rumunija, Besime Ozderici Ortaokulu (TR), Associació Meraki Projectes de València (ES), Università degli Studi di Padova (IT) bei Trakų rajono savivaldybės pedagogine psichologine tarnyba (LT) buvo parengta metodinė medžiaga, apimanti įvairius metodus, kuriuos galima pritaikyti pamokose. Mokytojai, kurie jau išbandė pasiūlytus metodus, pažymėjo didelį vaikų susidomėjimą ir įsitraukimą. Projekto metu buvo sukurta nuotolinė mokymosi MOODLE platforma, kurioje gali mokytis kiekvienas mokytojas ar švietimo specialistas sau patogiu laiku. Baigus nuotolinį mokymo kursą yra išduodamas pažymėjimas.

Projektui baigiantis kviečiame į sklaidos renginį, kurio metu bus plačiau pristatyti projekto rezultatai, nuotolinė mokymosi platforma. Taip pat projekto metodinio leidinio bendraautoriai autoriai patys pasiūlys išbandyti kelis metodus.

Renginys vyks 2023 m. vasario 15 dieną 10:00-15:00;

Kauno Juozo Grušo meno gimnazijoje (Šarkuvos g. 30, Kaunas).

 Registracija   

Visa programa bus atsiųsta užsiregistravusiems.

 Projekto KA2 „Įtraukusis kūrybingumas ugdant meninius gebėjimus (InCrea+)“ Nr. 2020-1-LT01-KA227-SCH-094736

Skaitykite daugiau: https://www.svietimonaujienos.lt/increa-kaip-galime-itraukti-mokinius-i-pamokas-pasitelkdami-mena/

Skip to content