Menu Close

Trakų raj. šeimoms socialinės integracijos stiprinimas taikant ABA metodiką

VšĮ „ISADD Lietuva“ dalyvauja 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo Programoje „Sveikata“ ir pateikė paraišką kvietime „Socialinės integracijos stiprinimo mechanizmai vaikams ir jaunuoliams su aukštos rizikos elgsena ir (ar) iš nepalankių aplinkų“ su savo projektu Socialinės integracijos stiprinimas taikant ABA metodiką vaikams ir jaunuoliams, turintiems autizmo spektro ir kitų raidos sutrikimų.

 

Kvietimas siekia sukurti ir įdiegti veiksmingą metodų ir integruotų paslaugų pažeidžiamiems vaikams ir jaunimui kokybinę sistemą, taip užtikrinant vaikų ir jaunimo gerovę taip pat ir Jūsų savivaldybės mokyklinio ugdymo įstaigose. Projekto laikotarpis 2021 09 01 – 2024 03 01; trukmė Jūsų savivaldybėje yra 2022 02 01 – 2022 07 01. Projektu siekiama pritaikyti  moksliniais tyrimais pagrįstą ABA metodiką, kurios pagalba bus mažinami autizmo spektro (ir kitų raidos) sutrikimų požymiai jų turintiems vaikams. Pagal šią  metodiką bus vykdomi mokymai ugdymo specialistams, pedagogams bei jų asistentams, suteikiant jiems žinių ir praktinių įgūdžių, kaip dirbti su ASS (autizmo spektro sutrikimą) turinčiais vaikais, jaunuoliais, o taip pat ir šeimoms, auginančioms raidos sutrikimus turinčius vaikus, taip pat bus teikiamos mokomosios ir psichologinės konsultacijos.

 

Projekto pirmasis etapas pradėtas Šiaulių raj. Voveriškių mokykloje ir Birštono gimnazijoje. Abi mokyklos savo bendrojo ugdymo klasėse moko vaikus  ir  su specialiais poreikiais. Nors ABA metodas ir girdėtas, tačiau mokyklose nebuvo taikytas. Rudens  mėnesiai jau davė pirmuosius rezultatus – mokytojai džiaugiasi, kad vaikai su specialiais poreikiais geriau geba sutelkti ir išlaikyti dėmesį, mokosi bendrauti neverbalinėmis priemonėmis paveikslėlių pagalba. Pirmasis etapas truks iki vasario mėnesio – dar yra laiko daugiau išmokti ir praktiški užtvirtinti žinias.

 

Jei esate šeima Trakų rajone ir  norite aktyviai prisidėti prie savo ir savo vaiko gyvenimo kokybės gerinimo pokyčių, kviečiame dalyvauti projekto atrankoje. Į projektą atrenkami 6 – 14 metų  vaikai ir jaunuoliai, turintys raidos, elgesio sutrikimų, be agresyvaus, savęs žalojančio elgesio ir jų šeimos, galinčios skirti laiko siekiant įgyvendinti pokyčius padedančius gerinti vaiko socialinį įsitraukimą į šeimos ir bendruomenės gyvenimą. Mokomosios ir psichologinės konsultacijos yra finansuojamos projekto lėšomis. Dėl informacijos ir anketos galite kreiptis adresu info@isadd.lt arba telefonu +37062490097.

 Maloniai laukiame visų norinčių! Užpildytas anketas prašome siųsti iki vasario 1 d. info@isadd.lt

ATRANKOS ANKETA

Šaltinis: https://www.isadd.lt/projektas-2/

VšĮ „ISADD Lietuva“ info@isadd.lt, +3706249009

Skip to content