Menu Close

Trakų raj. metodinis logopedų ir specialiųjų pedagogų susirinkimas

          Kovo 27 dieną Trakų pedagoginėje psichologinėje tarnyboje vyko rajono logopedų ir specialiųjų pedagogų susitikimas su  Seimo švietimo ir mokslo komiteto nare Edita Rudeliene. Rajono specialistai išsakė savo pastabas ir komentarus diskutuodami ir teikdami pasiūlymus dėl keturių naujųjų  psichologinės, socialinės pedagoginės, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tvarkų  aprašų projektų ir reikalavimų specialiojo pedagogo, logopedo, tiflopedagogo, surdopedagogo ir socialinio pedagogo kvalifikacijai aprašo projekto. Tikimės, kad su Seimo narės pagalba į rajono logopedų pastabas bus atsižvelgta.

         Po šio aptarimo dar buvo du pristatymai: Lentvario pradidės mokyklos spec. pedagogas Darius Subačius skaitė paskaitą Įtraukusis ugdymas – mokykloms ir vertybė, ir iššūkis” ir Trakų lopšelio-darželio “Ežerėlis” logopedė Ramunė Raudonienė papasakojo apie dalyvavimą ir metodinių priemonių rengimą respublikiniame ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogų, švietimo pagalbos specialistų sveikatos stiprinimo projekte “Padėk man nurimti”.

Skip to content