Menu Close

Informacija savižudybių prevencijos tema

Savižudybės Lietuvoje yra opi problema nuo pat Nepriklausomybės atkūrimo. Pastaruosius 30 metų įvairios valstybinės ir savivaldybių įstaigos, nevyriausybinės organizacijos bei žiniasklaidos priemonės dirba, veikdamos įvairiuose prevencijos lygiuose, ir stengiasi sumažinti šią skaudžią Lietuvai problemą.

Nuo 2023 m. sausio 1 dienos įsigaliojo Pagalbos savižudybės grėsmę patiriantiems asmenims tvarkos aprašas, kuriame detalizuotas reagavimo algoritmas savižudybės krizės atveju (toliau – Algoritmas). Jame aiškiau apibrėžti greitosios medicinos pagalbos, psichikos sveikatos centrų, skubiosios pagalbos skyrių, kitų įstaigų bei specialistų vaidmenys ir atsakomybės, teikiant pagalbą savižudybės grėsmę patiriantiems asmenims bei jų artimiesiems. Taip pat Algoritmas numato, kad kiekvienu patvirtintu savižudybės grėsmės atveju asmenims turės būti teikiama individualizuota tęstinė pagalba (atvejo vadyba) psichikos sveikatos centruose, pagalba artimiesiems ar kitiems lydintiems asmenims, patiriantiems stresą, nerimą ir nežinomybę dėl susiklosčiusios situacijos.

Svarbios žinutės, susijusios su priimtais teisiniais sprendimais:

–          Žmogui, kuris patiria savižudybės grėsmę, pagalba gali būti suteikta nedelsiant asmens sveikatos priežiūros įstaigos skubios pagalbos skyriuje ar psichikos sveikatos centre.

–          Žmogui, turinčiam savižudiškų minčių ar ketinusiam žudytis, turėtų būti atliekamas psichosocialinis (savižudybės grėsmės) vertinimas ligoninėje arba psichikos sveikatos centre ne vėliau kaip kitą dieną po išrašymo iš ligoninės.

–          Psichosocialinį vertinimą atliekantis specialistas kartu su savižudybės grėsmę patiriančiu žmogumi turi sukurti ir (ar) aptarti jo savisaugos planą;

–          Žmogaus, kuris bandė žudytis, artimiesiems ar kitiems lydintiems asmenims visais atvejais asmens sveikatos priežiūros įstaigoje turi būti suteikiama emocinė pagalba.

–          Jei yra akivaizdi grėsmė žmogaus sveikatai ar gyvybei, jis pradėjo ar ketina pradėti savižudybės veiksmus, – visuomet reikia skambinti bendruoju pagalbos telefono numeriu 112.

Kviečiame susipažinti su šia ir platesne informacija savižudybių prevencijos tema šiais svetainių adresais:

https://tuesi.lt/;
https://smsm.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-1/smm-svietimas/patyciu-ir-smurto-prevencija1/rekomendacijos-ir-metodines-priemones;
https://sam.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/visuomenes-sveikatos-prieziura/psichikos-sveikatos-stiprinimas.
Taip pat siekiant paneigti mitų apie savižudybės reiškinį, kurie mūsų visuomenėje egzistuoja, Sveikatos apsaugos ministerija kartu su Higienos instituto kolegomis 2022 m. pabaigoje parengė 30 sekundžių (su garsu ir/ar subtitrais) ir 12 sekundžių (be garso) trukmės vaizdo klipus skirtingais formatais. Valstybės pastangomis šie klipai viešinti pasitelkiant reklamą viešajame transporte, ekranus asmens sveikatos priežiūros įstaigose, komunikaciją socialiniuose tinkluose.

Visi vaizdo klipai Sveikatos apsaugos ministerijos Youtube kanale yra pasiekiami, naudojant šias nuorodas:

– https://www.youtube.com/watch?v=WIpcaMWLivs

– https://www.youtube.com/watch?v=wA2X3_1SqKM

– https://www.youtube.com/watch?v=NoVMfyBa9pA

– https://www.youtube.com/watch?v=7dTw7QLXi1A”

Lankstinukai:

Tu esi; Kaip padėti sau.

Tu esi; Kaip padėti kitam.

Skip to content