Menu Close

Konsultavimas

• Konsultuoja vaikus dėl mokymosi, psichologinių, asmenybės problemų.
• Konsultuoja tėvus (globėjus, rūpintojus) ir pedagogus vaikų ugdymo klausimais.
• Konsultuoja tėvus (globėjus, rūpintojus), mokytojus, specialistus dėl psichologinės ir specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo bei ugdymo organizavimo.

Į psichologą kreipiasi:
• Mokinys (vaikas) savarankiškai.
• Mokinio (vaiko) tėvai (globėjai, rūpintojai).
• Mokyklos Vaiko gerovės komisijos pirmininkas (jo nesant – jo pavaduotojas arba kitas mokyklos vadovo įgaliotas mokyklos vaiko gerovės komisijos narys), gavę tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą.
• Vaikų teisių apsaugos skyrius, mokykloje nesant psichologo.

Į specialųjį pedagogą kreipiasi:
•Tėvai (globėjai, rūpintojai), pedagogai, specialieji pedagogai, kai mokinys patiria ugdymosi sunkumų.
• Pedagogai, specialieji pedagogai dėl metodinės pagalbos.

Į logopedą kreipiasi:
• Tėvai (globėjai, rūpintojai), pedagogai, logopedai, kai pastebi vaikų kalbėjimo, kalbos, komunikacijos problemų ar rašymo, skaitymo mokymosi sunkumų,
• Tėvai, kai nori sužinoti, ar vaiko kalba plėtojasi pagal amžių.
• Logopedai, pedagogai dėl metodinės pagalbos.

Į socialinį pedagogą kreipiasi:
• Tėvai (globėjai, rūpintojai), susiduriantys su vaikų auklėjimo sunkumais, siekiantys efektyvaus bendravimo bei bendradarbiavimo su savo vaikais, pedagogais bei kitais specialistais.
• Pedagogai, norintys efektyviau bendradarbiauti su šeimomis, sprendžiant psichosocialines vaiko problemas.
• Vaikai, paaugliai bei jaunuoliai, siekiantys pagerinti savo santykius su juos supančiais žmonėmis.

 

Skip to content