Menu Close

„Įtraukusis kūrybingumas ugdant meninius gebėjimus (InCrea+)”

Įsibėgėjo Trakų pedagoginės psichologinės tarnybos vykdomas tarptautinis Erasmus+ projektas „Įtraukusis kūrybingumas ugdant meninius gebėjimus (InCrea+)“. Balandžio – gegužės mėnesį vyko 40 val. mokymai pedagogams „Inovatyvaus požiūrio į įtraukųjį ugdymą kūrimas, diegiant menų edukacinį turinį bei praktiką mokykloje“. Mokymus vedė tarnybos specialistės Asta Jakonienė ir Andželika Teresa Jachimovič bei projekto koordinatoriai – Kauno Juozo Grušo meno gimnazijos specialistai.

Įtraukusis ugdymas pastaruoju metu tampa vis aktualesnė tema. Tai patvirtino ir didelis mokymų dalyvių skaičius, aktyvus įsitraukimas bei dalijimasis grįžtamuoju ryšiu. Mokymų metu dalyviai susipažino su mokslu grįstomis teorinėmis įžvalgomis bei turėjo progą praktiškai išbandyti įvairias menų formas ir pajausti, kad menas padeda įsitraukti kiekvienam. Pozityvios emocijos užsėmimų metu ir po jų tik patvirtina, kad einame teisingu keliu.

Viso projekto metu kartu su partneriais sieksime suformuoti inovatyvų įtraukiojo ugdymo taikymo bei gerovės puoselėjimo metodą, paremtą edukaciniu menų ugdymo turiniu bei šio turinio įgyvendinimu.

Tikime, kad sukurta metodinė medžiaga palengvins įtraukiojo ugdymo taikymą praktinėje veikloje.

Psichologė Asta Jakonienė

Skip to content