Menu Close

Informacija šeimoms, auginančioms kurčius ir neprigirdinčius vaikus, švietimo specialistams ir kitiems suinteresuotiems asmenims.

Lietuvos šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus, bendrija PAGAVA ir Klaipėdos apskrities sutrikusios klausos vaikų ir jaunimo tėvų bendrija „Aidas“ siekia pasidalinti informacija  apie bendrijų vykdomas veiklas. Informacija gali būti aktuali šeimoms auginančioms kurčius ir neprigirdinčius vaikus, švietimo specialistams ir kitiems suinteresuotiems asmenims.

Bendrija PAGAVA atstovauja Lietuvos šeimas, auginančias vaikus su klausos sutrikimais ir siekia, kad šeimos kuo anksčiau gautų savalaikę kompleksinę pagalbą bei visą reikalinga informaciją, priklausančią paramą ir pritaikytų tai vaiko gerovės užtikrinimui. Turėdama ilgametę darbo patirtį su šeimomis, auginančiomis sutrikusios klausos vaikus, bendrija PAGAVA ne tik mato problemas, bet ir siūlo jų sprendimo būdus. Šiuo metu vienas aktualiausių klausimų tiek šeimoms ir vaikams, tiek visai švietimo sistemai yra tinkamas pasiruošimas įtraukiajam ugdymui. Lietuvoje yra priimti įstatymai, patvirtintas veiksmų planas, pagal kuriuos specialiųjų poreikių vaikai turėtų būti ugdomi bendrojo lavinimo mokyklose. Tačiau realybėje kurčių ir neprigirdinčių vaikų ugdyme susiduriama su daug kliūčių. Siekiant padėti sutrikusios klausos vaikams, jų šeimoms ir švietimo sistemai tinkamai pasiruošti įtraukiojo švietimo procesui ir užtikrinti kokybišką ir sėkmingą klausos negalią turinčių vaikų ugdymą bendrija PAGAVA kartu su bendrija „Aidas“ įgyvendina projektą “Dėl kurčių vaikų ateities” Nr. K2-O4-IP-V-052, finansuojamą EEE finansinio mechanizmo lėšomis, kuris yra Aktyvių piliečių fondo dalis. Projekto veiklos numatytos įvairiose Lietuvos savivaldybėse, siekiant įtraukti kuo platesnį ratą tikslinės grupės ir teikti paslaugas kuo arčiau gyvenamosios vietos. Todėl bendradarbiavimas su Jumis bendrijai PAGAVA yra svarbus, siekiant užtikrinti šeimų ir kitų tikslinių grupių informuotumą apie vykdomas veiklas, organizuojamus renginius.

Artimiausi organizuojami renginiai tai mokymai šeimoms ir vaikams bei savivaldybėse dirbantiems švietimo specialistams, įvairių tarnybų atstovams. Pridedame organizuojamų renginių grafiką ir kvietimus.

Kvietimas į mokymus pedagogams

Kvietimas į šeimų mokymus

Kvietimas į savaitgalio mokyklą vaikams, su klausos sutrikimais

Tikimės, kad sėkmingo bendradarbiavimo dėka galime pasiekti reikšmingų rezultatų šeimos ir vaiko gerovės srityje. Kokybiško, nuoseklaus, poreikius atitinkančio ugdymo užtikrinimas kurtiesiems ir neprigirdintiems vaikams padės jiems užaugti lygiaverčiais ir aktyviais visuomenės nariais, įgalins savarankiškai spręsti su negalia susijusias problemas, mažins socialinę atskirtį.

Bendrijos PAGAVA pirmininkė Rima Sitavičienė

Skip to content