Menu Close

Mokamos paslaugos

PATVIRTINTA

Trakų rajono savivaldybės tarybos

2019 m. gruodžio 12 d.

sprendimu Nr. S1E-177

ATLYGINTINŲ PASLAUGŲ RŪŠYS IR ĮKAINIAI

  Tarnybos teikiamų atlygintinų paslaugų rūšys ir įkainiai:

Eil. Nr. Paslaugos pavadinimas Trukmė

val.

Kaina,

eurais

Pastabos
1. Vaiko kompleksinis specialiųjų ugdymo(si) poreikių įvertinimas (psichologas, logopedas, specialusis pedagogas, socialinis pedagogas) ir išvados parengimas 5–6 val. 320,00
2. Suaugusiojo kompleksinis specialiųjų ugdymo(si) poreikių įvertinimas (psichologas, logopedas, specialusis pedagogas, socialinis pedagogas) ir išvados parengimas 6–7 val. 380,00
3. Psichologinis intelektinių gebėjimų įvertinimas (WISC-III LT metodika) ir išvadų parengimas 5 val. 65,00
4. Psichologinis intelektinių gebėjimų įvertinimas (WAIS-III LT metodika) ir išvadų – rekomendacijų parengimas 6 val. 90,00
5. Psichologinis intelektinių gebėjimų įvertinimas (WASI metodika) ir išvadų – rekomendacijų parengimas 3 val. 40,00
6. Vaiko brandumo mokyklai įvertinimas ir išvadų – rekomendacijų parengimas 1,5 val. 35,00
7. Vaiko raidos įvertinimas (DISC metodika, iki 5 m.) 3 val. 40,00
8. Gabių vaikų atranka mokykloje (grupė, klasė). Pirminė atranka (vienam mokiniui) 12,00
9. Vaiko elgesio problemų diagnostika (ASEBA metodika) 1 val. 25,00
10. Pirminė specialiojo pedagogo konsultacija (įvertinimas) 1–1,5 val. 35,00
11. Specialiojo pedagogo pratybos su mokiniais, turinčiais specialiųjų ugdymosi poreikių 45 min.–

1 val.

25,00
12. Logopedinis vaiko kalbos ir kalbėjimo įvertinimas 1–1,5 val. 35,00
13. Logopedo konsultacija (pratybos) 45 min.–

1 val.

25,00
14. Individuali psichologo konsultacija 45 min.–

1 val.

25,00
15. Socialinio pedagogo konsultacija 45 min.–

1 val.

25,00
16. Bendravimo su vaikais kursas (vienam asmeniui) 20 val. 37,65
17. Berlyno intelekto struktūros testas jaunuoliams nuo 12 m. 6 mėn. iki 16 m. 5 mėn. amžiaus (BIS – HB metodika) 6 val. 90,00
18. Tėvų mokymai taikant emocinio kognityvinio konsultavimo metodą 1–1,5 val. 40,00
19. Pozityvios tėvystės įgūdžių ugdymo programa (6 užsiėmimai po 2 val.) 12 val. 60,00
20. „Biofeedback“ konsultacijos, kursas (10 susitikimų ) 1 val. 35,00
21. Psichologinis mokyklinio brandumo įvertinimas 25,00
22. Sensorinis kambarys 30–45 min. 20,00
23. Lektoriaus paslaugos 1 val. 30,00
Skip to content