Menu Close

Baigti multisensorinio kambario darbai

Drauge su visa Pedagoginės psichologinės tarnybos komanda labai džiaugiamės pabaigę multisensorinio kambario darbus. Sensorinė aplinka padeda savireguliacijai, t. y. vaikui suteikiama erdvė pačiam susitvarkyti su iššūkiais, nusiraminti ir atsipalaiduoti. Šis kambarys yra puiki ugdymosi erdvė vaikams, turintiems specialiųjų poreikių, hiperaktyviems, autistams, turintiems klausos ar regos sutrikimų. Šiuo metu nekantriai laukiame lektoriaus, kuris mūsų specialistams praves mokymus, o įgavę svarbių žinių galėsime pradėti darbus šiame ypatingame kambaryje su Trakų rajono vaikais.

 

Skip to content