Menu Close

Susitikimas su Paluknio „Medeinos“ gimnazijos administracija ir pedagogais

 

Balandžio 4 dieną įvyko Trakų r. sav. PPT administracijos ir specialistų dalykinis susitikimas su Paluknio „Medeinos“ gimnazijos administracija ir pedagogais. 

Susitikime dalyvavo PPT direktorius Andrius Šatevičius, direktoriaus pavaduotojas ūkiui ir bendriesiems reikalams Marius Šokaitis, socialinė pedagogė Andželika Teresa Jachimovič, specialioji pedagogė-logopedė Ieva Jakonienė. Susitikimo metu buvo aptartas įstaigų bendradarbiavimas, Vaiko gerovės komisijos veiklos organizavimas ir dokumentavimas, pritaikytų ir individualizuotų programų rengimas, sprendžiami kiti pedagogams aktualūs klausimai.

PPT atstovai dėkoja gimnazijos direktoriui Vytautui Gustui, administracijai ir pedagogų komandai už šiltą priėmimą, pastangas gerinant švietimo pagalbos teikimą gimnazijoje ir darbą su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais vaikais

Skip to content