Menu Close

Specialiųjų pedagogų – logopedų metodinis susirinkimas

 

Vasario 21 d. Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijoje vyko rajono specialiųjų pedagogų – logopedų metodinis susirinkimas, kurio metu savo darbo patirtimi ir parengtomis priemonėmis dalinosi rajono specialistai.

Trakų r. savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos specialioji pedagogė Asta Cijūnaitienė pristatė mokymo priemonę „Edukacines bitutės“ (angl. Bee-bot) ir pademonstravo jų pritaikymo galimybes ugdant mokinius, turinčius mokymosi sutrikimų. Logopedė Lilija Cmeliauskienė pasidalino pastebėjimais iš LLA organizuoto mokslinio-praktinio seminaro „Šiuolaikinės logopedijos ir logoterapijos aktualijos“ ir pristatė kartu su kolege logopede Silvija Juodviršiene rengtą pranešimą, kurio metu aptarė naujus darbo metodus, kurie taikomi logopedo ir logoterapeuto darbe. Logopedė Ieva Jakonienė apžvelgė ir pristatė sensorinių priemonių arba „Sensorinės dėžės“ pritaikymą logopedo darbe ir šių priemonių įvairovę.

Skip to content