Menu Close

Pedagoginės psichologinės tarnybos atstovės susitiko su projekto „HealthEDU“ partneriais

Šių metų sausio 25–26 dienomis Trakų r. sav. pedagoginės psichologinės tarnybos atstovės Rasa Ragažinskienė ir Diana Kosovskienė lankėsi Valensijoje, kur vyko antrasis tarptautinio projekto „Sveikatai palankios mitybos inovatoriško mokymo metodologijos vystymas ir praktika ikimokykliniame ir pradiniame ugdyme“ (angl. Innovative teaching methodology of health friendly nutrition development and practice in pre-primary and primary education, HealthEDU) partnerių susitikimas.

Susitikimo metu projekto partneriai pristatė savo šalyse vaikams organizuotas edukacines veiklas, diskutavo ir aptarė rengiamos metodinės medžiagos turinį ir struktūrą, skirtą ugdymo įstaigos bendruomenėms. Ši metodinė medžiaga bus skirta mokytojams, virtuvėms darbuotojams, tėvams bei vaikams, kur kiekvienas galės rasti išsamią informaciją apie sveikatai palankios mitybos principų mokymą ir ugdymą, valgymo kultūros interaktyvių užsiėmimų aprašymų, žaidimų, receptų ir kitos naudingos informacijos. Susitikime taip pat buvo aptarti artimiausi projekto darbai ir jų terminai bei kiti svarbūs klausimai.
Trakų r. sav. pedagoginė psichologinė tarnyba nuo 2016 m. spalio 1 d. yra oficiali šio projekto partnerė. 2017 m. pabaigoje į projekto veiklas jau įsitraukė 15 ugdymo įstaigų.
„HealthEDU“ iš viso dalyvauja penkios Viduržemio jūros regiono šalys: Ispanija, Bulgarija, Turkija, Italija, Graikija ir Lietuva. Projektą koordinuoja VšĮ „eMundus“.
Daugiau informacijos apie projektą www.healthedu.emundus.eu/home/.
Prisijungti prie ,,HealthEDU“ bendruomenės galima socialiniame tinkle ,,Facebook“ – www.fb.com/healtheducommunity.

Trakų r. sav. pedagoginės psichologinės tarnybos
atstovės Rasa Ragažinskienė ir Diana Kosovskienė

 

Projekto partneriai Valensijos centriniame turguje Mercado Central (Trakų r. sav. pedagoginės psichologinės tarnybos atstovės Rasa Ragažinskienė (dešinėje) ir Diana Kosovskienė (trečia iš dešinės)), aut. Sigitas Drąsutis 

Skip to content