Menu Close

Inovatyvi švietimo pagalba Trakų rajono mokiniams

 

Spalio 11 d. Trakų rajono savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos (PPT) specialistai organizavo ir pravedė Trakų rajono švietimo įstaigų vadovams seminarą „Šiuolaikiškesnės pagalbos mokiniui link: ką turi žinoti švietimo įstaigų vadovai “. 

Pirma seminaro dalis vyko Trakų suaugusiųjų mokymo centro salėje. Įžanginį žodį tarė Nijolė Lisevičienė, 2004 m. įkūrusi PPT, kuri tuo metu buvo Trakų švietimo centro padalinys. Ji pasidžiaugė PPT pasiekimais, kad PPT kolektyvas yra šiuolaikiškas, noriai suteikiantis švietimo pagalbą Trakų rajono mokiniams.

 

Trakų r. sav. PPT l. e. p. direktorius Andrius Šatevičius ir psichologė Kira Solovjovienė pristatė pranešimą „Psichologas mokykloje: funkcijos ir atsakomybės“. Švietimo įstaigose steigiami psichologų etatai, ir vadovai norėdami, kad psichologai dirbtų jų vadovaujamose įstaigose, turi suteikti specialistams tinkamas darbo sąlygas, aprūpinti reikiamomis darbo priemonėmis. Į įstaigas, neturinčias psichologo etato, atvažiuoja Tarnybos psichologas, konsultuojantis mokinius ir jų tėvus ugdymo įstaigoje.

Po trumpos diskusijos dalyviai buvo pakviesti į antrą seminaro dalį – darbą grupėse, kuris vyko Tarnybos patalpose.

Psichologė Kira Solovjovienė ir socialinė pedagogė Andželika Teresa Jachimovič pristatė gana naują Lietuvoje ir inovatyvų darbo metodą su mokiniais, turinčiais mokymosi sutrikimų – biogrįžtamąjį ryšį (angl. biofeedback), kurio pagalba mokiniai mokosi savireguliacijos būdų – atsipalaidavimo, dėmesio sutelkimo. Norintys galėjo išbandyti šį metodą praktiškai. Dalyviai pastebėjo, kad šis metodas labai padėtų, jei būtų taikomas jau pradinių klasių mokiniams, ne tik turintiems mokymosi sutrikimų. Tokiu būdu mokiniai išmoktų savireguliacijos būtų, o mokykloje būtų mažiau agresyvaus elgesio apraiškų.

Psichologė Austė Idaitė pristatė šiuolaikinius psichologinio konsultavimo būdus, kurie padeda vaikui gerai jaustis psichologo kabinete. Kai kurie būdai buvo išbandyti su vadovais.

Tarnybos logopedė Ieva Jakonienė pristatė logopedo darbo galimybes multisensoriniame kabinete. Multisensorinio kambario darbo metodai buvo išbandyti ir praktiškai. Psichologė Asta Jakonienė supažindino su Tarnybos vykdomomis programomis, paskaitomis ir seminarais su galimybę minėtus mokymus vesti ir ugdymo įstaigose.

Skip to content