Trakų pedagoginės psichologinės tarnybos darbuotojos su nauju polėkiu ir įkvėpimu po tarptautinių mokymų sugrįžta į ugdymo procesą

Žinių, įgūdžių, kompetencijų, kurios įgyjamos mokykloje ar universitete, neužtenka visam gyvenimui. Šiuolaikiniam žmogui nuolatinis tobulėjimas, domėjimasis kas vyksta, yra būtinas norint išlikti konkurencingam darbo rinkoje, o institucijoms būti patrauklioms savo klientui. Trakų pedagoginės psichologinės tarnybos (Trakų PPT) specialistės džiaugiasi, kad Erasmus+ programa atveria galimybes sužinoti, kas vyksta kitose šalyse, atnaujinti žinias, įgyti naujų įgūdžių, gerosios praktikos pavyzdžių ir lengviau prisitaikyti prie besikeičiančios aplinkos bei naujų iššūkių, atnaujinant darbo metodus ir turinį. Besibaigiant vasarai, rugpjūčio 16 – 20 dienomis, trys Trakų PPT darbuotojos kėlė kvalifikaciją tarptautiniuose mokymuose, vykusiuose Graikijoje (Salonikuose ir Kilkyje), kurie buvo organizuojami įgyvendinant projektą „Švietėjo žinių kelias link geresnio tėvų, turinčių vaikų su specialiaisiais poreikiais, mokymo, pagalbos ir konsultavimo“.

„Mokymų metu buvo gilinamasi į vaikų, turinčių dėmesio koncentracijos ir hiperaktyvumo sutrikimą (ADHD), mokymosi sunkumų specifiką. Ypatingas dėmesys skiriamas šių mokinių paramos ir pagalbos būdams, įgalinantiems vaiką sėkmingai ugdytis bendrojo lavinimo mokykloje,“ – įspūdžiais dalinosi specialioji pedagogė Asta Cijūnaitienė.

Erasmus+ Strateginės partnerystės projektas

      

Įtraukusis kūrybingumas ugdant meninius gebėjimus (InCrea+)

INclusive CREAtivity through Educational Artmaking (InCrea+)

 Kontekstas

Naujausiuose tyrimuose atskleidžiamos naujos perspektyvios menų taikymo ugdymo procese galimybės. Remiantis teoriškai pagrįstomis strategijomis, tikslingai ir efektyviai atsižvelgiančiomis į įvairiausių mokinių grupių stipriąsias puses bei poreikius, menų ugdymas tiek formaliojoje, tiek ir neformaliojoje edukacinėje aplinkoje gali prisidėti prie labiau įtraukios mokyklos kultūros formavimo bei kelti moksleivių gerovę (Hannigan ir kt., 2019; Gnezda, 2015).

Keletas tyrimų pateikia įrodymų, kad menai ne tik suteikia idealų pagrindą įtraukiųjų praktikų taikymui, skatina mokymąsi bendradarbiaujant, sustiprina visų mokinių augimą mokantis bei asmenybės raidą, tačiau ir skatina kūrybinę raišką, stiprina problemų sprendimo gebėjimus, ugdo kritinio mąstymo įgūdžius, lavina tarpkultūrinę komunikaciją (Favella, 2017) bei prisideda prie mokinių, tiek turinčių, tiek ir neturinčių specialiųjų poreikių, gerovės kūrimo (Ugurlu ir kt., 2016; Lyshak-Stelzer ir kt., 2007; Valentino, 2016). Tokiu būdu menai gali prisidėti prie trijų įgūdžių tipų, aktualiausių XXI amžiuje, lavinimo, kaip pabrėžiama daugelyje mokslinių tyrimų (Kay, 2009; Trilling, Fadel, 2009): 

Projektai

 

Mūsų institucija kaip asocijuotas partneris įsijungė į tarptautinį projektą TIRAMISU (lietuviškai – Pirmoji pagalba padeda išgyventi), kuriame 7 institucijos iš 4 keturių Europos šalių – Italijos, Lenkijos, Lietuvos ir Rumunijos bendradarbiaus kurdami patrauklų mokymosi kursą įgyti pirmosios medicinos pagalbos įgūdžių. Lietuvoje oficialus projekto partneris yra KTU Vaižganto progimnazija. Mūsų institucija prisidės prie projekto rezultatų viešinimo, grįžtamojo ryšio bei projekto produktų vertinimo.

Projektas prasidėjo 2019 spalio 1d. ir truks du metus. Jo eigoje bus sukurtos kelios priemonės: pirmiausia, elektroninis mokymosi kursas 13-18 metų amžiaus moksleiviams apie žmogaus sandarą, kiek svarbu žinoti teikiant pirmąją medicinos pagalbą; taip pat pirmosios medicinos pagalbos teikimo vadovas ir interaktyvi praktinio sprendimų priėmimo mokymosi programa, kuri leis moksleiviams išbandyti ir praktiškai įvertinti savo žinias teikiant pirmąją medicinos pagalbą paauglių gyvenimo situacijose.

Tokios mokymo medžiagos parengimas labai naudingas Lietuvai – sukurtais elektroniniais resursais galės naudotis visos Lietuvos mokyklos, jie bus prieinami internete lietuvių kalba. Mokomąją medžiagą ruoš Italijos Genujos universiteto medicinos fakulteto ir Rumunijos Grigoro T. Popo farmacijos ir medicinos universiteto mokslininkai, kurią moksleiviams pritaikys bendradarbiaudami su Italijos, Lenkijos, Lietuvos ir Rumunijos mokyklų mokytojai.

Projekto TIRAMISU veiklos ir naujienos internete pasiekiamos projekto tinklapyje: tiramisu.pixel-online.org

Projektas TIRAMISU finansuojamas pagal Europos Sąjungos programą Erasmus+ Strateginių partnerysčių, kuriančių intelektinius produktus, paprogramę.


Nuo 2020 vasario mėnesio, mūsų institucija kaip asocijuoti partneriai prisijungė prie tarptautinio projekto: ,,Socio-emocinių gebėjimų lavinimas pradinio ugdymo klasėse“ (orig. Socio-emotional Capacity Building in Primary Education" (PSsmile)). Šis projektas truks 3 metus.

PSsmile projekto tikslas: skatinti socialinių ir emocinių gebėjimų lavinimą ugdymo įstaigų bendruomenėse.

Mūsų įstaigos psichologai, spec. pedagogai  turės puikią galimybę tobulinti savo socio-emocinius įgūdžius dalyvaudami projekto seminaruose, sukurtų produktų testavime, o taip pat ir keistis žiniomis ir patirtimi bendradarbiaudami su kitomis Lietuvos institucijomis, perduodami savo patirtį ir panaudodami žinias dirbant su mokytojais, tėvais.

Taip pat tobulinsime savo socio-emocinius įgūdžius naudodami mobiliąją programėlę, kuri bus sukurta projekto metu.

Pagrindiniai rezultatai, kurie bus grindžiami tarptautine patirtimi ir praktika:

  1. Socio-emocinių įgūdžių ugdymo metodinė medžiaga pedagogams, skirta įgyti žinių ir gebėti perteikti jas ugdymo procese
  2. Socio-emocinių įgūdžių ugdymo programa ir mokymai specialistams (pradiniai mokymai vyks tarptautiniu mastu, juose dalyvaus projekto partneriai, vėliau patirtis bus perduodama nacionaliniame lygmenyje dalyvaujančioms institucijoms – asocijuotiems partneriams)
  3. Socio-emocinių įgūdžių lavinimo mobilioji programėlė, skirta tėvams ir pedagogams
  4. Socio-emocinių įgūdžių ugdymo el. kursas, skirtas pedagogams ir visiems, norintiems įgyti žinių bei išmokti taikyti tai praktikoje ugdant vaikus.

Daugiau informacijos apie projektą galite rasti projekto tinklapyje: http://pssmile.emundus.eu

Projektas koordinuojamas Lietuvos institucijos - VšĮ „eMundus“. Projekte dalyvauja partneriai iš 5 šalių:  Lietuvos (VšĮ Mano šeimos akademija), Bulgarijos, Italijos, Graikijos, Portugalijos.

Projektas finansuojamas Europos Komisijos ir vykdomas pagal Erasmus+ programą, Strateginių partnerysčių paprogramę Bendrajame ugdyme. 

 


ErasmusHealthEDU logo

1. Europinis Erasmus+ KA2 tarptautinis projektas „Sveikatai palankios mitybos inovatyvaus mokymo metodologijos vystymas ir praktika ikimokykliniame ir pradiniame ugdyme“ (orig. „Innovative teaching methodology of health friendly nutrition development and practice in pre-primary and primary education (HealthEDU)“)

Projekto tikslas – formuoti vaikų, tėvų, mokymo įstaigų personalo sveikatai palankios mitybos įpročius, teigiamas nuostatas, ugdyti ir skleisti sveikos mitybos ir gyvensenos principus bei sąmoningumą visoje įstaigų bendruomenėje, įdiegti sveikatai palankius patiekalus vaikų valgiaraščiuose ir suformuoti teisingą valgymo kultūrą.

Projekto partneriai: Ispanija, Bulgarija, Turkija, Italija, Graikija ir dvi Lietuvos komandos – Trakų švietimo pagalbos tarnyba bei projektą koordinuojanti institucija Všį ,,eMundus”

Projekto nuoroda: http://healthedu.emundus.eu/home/

Projekto socialiniame tinkle (bendruomenės puslapyje): https://www.facebook.com/healtheducommunity


Erasmuslogo POSITIVE small

2. „Profesinio mokymo specialistų kompetencijų ugdymas mokymui pozityvios tėvystės srityje (VET specialists competencies development in the field of positive parenting teaching (POSITIVE)”, projekto Nr. 2015-1-LT01-KA202-013480.

Šio projekto tikslas - parengti specialistus/pedagogus darbui su paaugliais ugdant paaugliams pozityvios tėvystės įgūdžius. Projekte bendradarbiauja 6 partneriai iš įvairių šalių: Lenkijos, Vokietijos, Italijos, Turkijos ir dvi komandos iš Lietuvos - VšĮ “Mano šeimos akademija” ir Trakų švietimo pagalbos tarnyba.

Projekto nuoroda:  http://positiveproject.eu/lt/results/


Erasmus Project logo eLearningNature

3. Erasmus + programos KA2 strateginės partnerystės projekto „ E - Learning from Nature“,  Nr. 2015-1-IT02-KA201-015133.

Projekto pagrindinis tikslas- įtraukti mokinius ir mokytojus į mokslinius tyrimus, tiriamąjį eksperimentinį darbą, kuris skatintų: žinių įgijimą, problemų sprendimu grindžiamo mokymosi metodo realizavimą, naują technologijų naudojimą mokyme(si) ir t. t.

Projekte bendradarbiauja šios šalys: Lietuva (Trakų švietimo pagalbos tarnyba - oficialus projekto partneris), Italija, Belgija, Graikija, Airija, Rumunija, Portugalija. Projektą kordinuojanti institucija I.I.S. “F. Enriques” (Italija).

 

Projekto nuoroda:   http://enature.pixel-online.org/index.php


erasmus yees

 

Trakų švietimo pagalbos tarnyba yra asocijuotas partneris “Erasmus+KA2 projekte 
“Jaunimo verslumo ir užimtumo stiprinimas” (orig. “Youth Entrepreneurship and 

Employment Support” (YEES)).
 Projektą koordinuoja Ispanijos institucija IES Sant Vicent 

Ferrer.

 

Projekto tikslai:

   Skatinti bendradarbiavimą tarp profesinio švietimo institucijų ir įmonių.

   Skatinti jaunimo integraciją į darbo rinką veiksmingais būdais, naudojant socialinės žiniasklaidos ir 

viešosios praktikos internete (crowdsourcing) pagrįstas priemones.

 

Pagrindiniai uždaviniai:

Vartotojo vadovas mokytojams ir instruktoriams Socialinės žiniasklaidos naudojimo tematika.

Masinis atvirasis internetinis kursas (MAIK, angl. MOOK) “Social Media for New Jobs” (Socialinė

 media naujose darbo vietose).

Platforma, kurioje galima rasti informaciją apie tai, kaip kurti įmonės įvaizdį.

 

Daugiau informacijos apie projektą galite rasti projekto tinklapyje: http://yees.pixel-online.org/.

ERASMUS+ KA2 Inovacijų kūrimo Strateginių partnerysčių projektas

Work Based Learning 2.0 (WBL 2.0)

 


 

 

erasmus wbl2

Trakų švietimo pagalbos tarnyba yra asocijuotas partneris Erasmus + KA2 projekte Inovacijų kūrimo Strateginių partnerysčių projekte Work Based Learning 2.0 (WBL 2.0) (liet. „Darbo praktika grindžiamas mokymasis 2.0“) . Projektą koordinuoja ESMOVIA (Ispanija).

Projektas Work Based Learning 2.0 nukreiptas į bendradarbiavimą tarp verslo įmonių ir švietimo institucijų, siekiant semtis patirties iš realaus darbo pasaulio, tobulinti esamus mokymo metodus ir besimokančiųjų praktikas, diegiant mokymosi metodus ir dalinantis mokymosi medžiaga, grįsta dirbančiųjų patirtimi, realiomis situacijomis.

Projekto laikotarpis: 2016 11 01 – 2018 10 31

Projekto tikslai:

  • Stiprinti švietimo institucijų, o ypač profesinio rengimo institucijų, ir verslo įmonių bendradarbiavimą, siekiant kad būsimų internetinio įvaizdžio dizainerių ir socialinės žiniasklaidos vadybininkų mokymas būtų orientuotas į verslo rinkos aktualijas.
  • Reaguojant į motyvacijos trūkumą besimokantiesiems baigti pradėtas studijas, siekiama mokymąsi grįsti darbo rinkos praktikomis, metodais ir priemonėmis (angl. Work Based Learning), visapusiškai išnaudojant informacinių komunikacinių technologijų (IKT) ir multimedijų komunikacijos potencialą.
  • Didinti įmonių atstovų įsitraukimą ir atsakomybę komunikuojant apie jų lūkesčių išpildymą (informacija apie įmonės tinklalapio ir socialinių tinklų kūrimą bei valdymą), įveikiant kliūtis, kurios susijusios su busimų žmogiškųjų išteklių mokymu.
  • Tobulinti profesinio rengimo pasiūlymų internacionalizaciją ir dirbančiųjų patirtimi grįsto mokymosi metodus per tikslinį IKT panaudojimą, siekiant atliepti įmonių poreikį ir besimokančiojo lūkesčius organizuojant tarptautines profesines stažuotes (realaus ir virtualaus mobilumo atveju).

Rengiami interviu (apie įmonių sėkmės istoriją, patirtį, bei praktikantams, besimokantiesiems dedikuotas užduotis tiesiai iš darbdavių lūpų) su įmonės vadovais, IT padalinių vadovais ir specialistais, bus naudojami kaip mokomoji medžiaga informacijos ir komunikacijos technologijas, grafinį dizainą, socialinės žiniasklaidos marketingą studijuojantiems studentams Lietuvoje ir užsienyje.

Planuojama kiekvienoje partnerinėje šalyje apklausti po 12 įmonių. Interviu bus dalinamasi projekto tinklapyje, sėkmės istorijomis spaudoje, socialiniuose tinkluose.

Daugiau apie projektą: http://wbl.pixel-online.org/

Mano meniu


                                                                                                                                               

 

Kontaktinė informacija

Trakų rajono savivaldybės
biudžetinė įstaiga
Trakų rajono savivaldybės
pedagoginė psichologinė tarnyba

Birutės g. 42, LT-21114 Trakai
Tel. (8 528) 41 001
El.p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

„Ar žinai, kad...“

Garsų tarimo sutrikimai (ar besitęsiantis šveplavimas vaikui sukakus 5–5,5 metų) rodo, kad vaikui reikalinga logopedinė pagalba.
Kiekvieni santykiai vaikui yra savitai reikšmingi ir iškelia emocinio gyvenimo užduočių – jos gali būti nelengvos, bet galiausiai išmoko įveikti sunkumus ir sėkmingai prisitaikyti socialiniame pasaulyje
Emocijos – neatskiriama mūsų vidinio pasaulio dalis, svarbus socialinio gyvenimo reguliatorius.
Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklose mokosi apie 10 procentų vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių.