Džiugu, kai po to ilgo ir sudėtingo laikotarpio pagaliau galime priimti svečius.

Birželio mėnesį Trakų rajono savivaldybės pedagoginėje psichologinėje tarnyboje lankėsi svečiai iš Bydgoščiaus miesto aukštosios mokyklos kartu su Tarptautinių reikalų ir finansų prorektoriumi dr. Dariušu Čakovskiu  (lenk. Dariusz Czakowski), Tęstinių studijų mokymo centro direktoriumi mgr. Andžejumi Stobrava (lenk. Andrzej Stobrawa) ir Vilniaus rajono pedagoginės psichologinės tarnybos direktoriumi Romanu Juchnevič.

Turėjome galimybę svečiams pristatyti Tarnybos aplinką, veiklą, specialistus, multisensorinį kambarį, aptarti, su kokiais iššūkiais susiduria specialistai vertindami skirtingų gebėjimų vaikus, pasidalinti darbo patirtimi ir specifika.