img

Vadovaujantis LR Vyriausybės paskelbtu karantinu iki 2021 m. birželio 30 d.  Tarnyboje švietimo pagalba teikiama nuotoliniu būdu, išskyrus:

- specialiųjų ugdymosi poreikių vertinimą ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo vaikams;

-  specialiųjų ugdymosi poreikių vertinimą pradinių ir vyresniųjų klasių mokiniams, kuriems rengiami dokumentai neįgalumo nustatymui;

-  psichologo konsultacijas mokiniams, kurie patiria įtampą ar jaučia padidėjusio nerimo požymius.

Specialistų nuotolinės konsultacijos vykdomos pagal konsultacijų grafiką.

Tarnybos specialistų nuotolinių konsultacijų grafikas