Spalio 19 d. Trakų pedagoginėje psichologinėje tarnyboje vyko rajono specialiųjų pedagogų – logopedų susitikimas su Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyriaus specialistėmis. Dėkojame skyriaus logopedei Loretai Grikainienei už skaitytą paskaitą „Autistiškų vaikų kalbos ugdymas“, kurios metu galėjome dar kartą pasitikrinti savo žinias ir gebėjimus ugdant autistiškų vaikų kalbos įgūdžius bei akcentuoti svarbiausius logopedinio darbo aspektus. Tai labai aktuali, reikalinga tema, su kuria susiduria praktiškai kiekvienas logopedas savo kasdieniniame darbe.

Susitikimo metu buvo pristatyta „Socialinio mąstymo programa ikimokyklinio ir pradinio mokyklinio amžiaus vaikams“, kurią sudaro penkios pasakojimų knygelės: „Kaip galvoti ir jausti“, „Kaip veikti kartu siekiant bendro tikslo“, „Kaip suprasti vieniems kitus be žodžių“, „Kaip būti vieningai komandai“, „Kaip klausytis visu kūnu“. Su leidiniu kviečiame susipažinti Trakų pedagoginėje psichologinėje tarnyboje.

Dėkojame rajono specialiųjų pedagogų – logopedų metodinio būrelio pirmininkei Agnei Žiedelienei už organizuotą susitikimą.

 

Mano meniu

Kontaktinė informacija

Trakų rajono savivaldybės
biudžetinė įstaiga
Trakų rajono savivaldybės
pedagoginė psichologinė tarnyba

Birutės g. 42, LT-21114 Trakai
Tel. (8 528) 41 001
 

„Ar žinai, kad...“

Garsų tarimo sutrikimai (ar besitęsiantis šveplavimas vaikui sukakus 5–5,5 metų) rodo, kad vaikui reikalinga logopedinė pagalba.
Kiekvieni santykiai vaikui yra savitai reikšmingi ir iškelia emocinio gyvenimo užduočių – jos gali būti nelengvos, bet galiausiai išmoko įveikti sunkumus ir sėkmingai prisitaikyti socialiniame pasaulyje
Emocijos – neatskiriama mūsų vidinio pasaulio dalis, svarbus socialinio gyvenimo reguliatorius.
Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklose mokosi apie 10 procentų vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių.